Nákupní košík
Celkem: 0 Kč
Odlet:
Návrat:

Zarezervujte si let

Ochrana osobních údajů

Odesláním poptávkového formuláře uvedeného na webu www.icarus-ag.cz souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Icarus Aviation Group, s.r.o. (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři do doby odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Icarus Aviation Group, s.r.o., se sídlem v Brně, identifikační číslo: 28323947 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: Jeřabinová 742/6, 602 00 Brno, adresa elektronické pošty: [obfuscate_1_|109|92|104|92|107|63|105|93|92|108|112|111|36|89|102|46|93|106|103], telefon: +420 731 508 299.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou správcem uloženy do doby odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Další příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce:

  • marketingové agentury provádějící reklamní činnosti pro správce
  • analytické nástroje zpracovávající anonymizovaně osobní údaje za účelem zisku statistických údajů

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: písemnou žádostí prostřednictvím elektronické pošty odeslané na [obfuscate_1_|109|92|104|92|107|63|105|93|92|108|112|111|36|89|102|46|93|106|103] nebo písemně prostřednictvím poštovních služeb na doručovací adresu uvedenou výše.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 

V Brně dne 25. května 2018

NahoruNahoru
close
Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím